0:01
/
25:08
Açıklama

Sabah Duası - Bol rızık, borçlardan kurtulma ve mağfiret duası - Allah kabul eylesin!
20 B
Beğeni
1.859.084
Görüntüleme
2020
29 Haz
Sabah Duâsı- Ey Rabbim! Bana ferahlık, afiyet ve hayır kapılarını aç. Türkçe (00: 02-11:04) Arapça (11.04-25:00) Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Allah'ım! Muhammed’e ve Âl’ine salât ve selâm et. Ey yedi göğün, yedi yerin ve ikisinde ve aralarında bulunanların Rabbi! Ey Sebh’al-Mesânî ve yüce Kur’ân'ın Rabbi! Ey Cebrâîl, Mikâîl ve İsrafil’in Rabbi! Ey bütün Meleklerin Rabbi! Ey Nebilerin ve Resûllerin sonuncusu Muhammed’in (sav) Rabbi! Senden istiyorum. Allah'ım! Fakirliğimi zenginliğinle kapatmanı, duama icabet etmeni, isteklerimi ve arzularımı karşılamanı, akıbetimi rahmetinle afiyette kılmanı istiyorum. Korkumu gider. En mükemmel nimetlerin ve en büyük faziletin, en güzel rızık ve genişlikle beni ihya et. Bana verdiklerine karşılık şükretmeyi nâsip et. Beni hayatta bıraktığın sürece bunları âhiret nimetleriyle birleştir. Allah'ım! Dünyanın ve âhiretin, gecenin ve gündüzün, ölümün ve hayatın kaderi Senin elindedir. Yardım etme ve terk etmenin, hayrın ve şerrin kaderi Senin elindedir. Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi Sen bana öğrettin. Sahip olamadığım ve hesaplayamadığım şeyi Sen bana verdin. Ey Rabbim! Ummadığım şeye Sen kavuşturdun. Umudumun ulaşamadığı şeyi Sen bana verdin. Ey Rabbim! Çokça hamd sana mahsustur. Ey günahı bağışlayan! Beni bağışla. Dünya ve âhiretin felâketlerini bana kolaylaştıran rızayı kalbime ver. Ey Rabbim! Bana bütün ferahlık, afiyet ve hayır kapılarını aç. Allah’ım! Bana (hayır) kapısını aç, beni Senin yoluna ilet ve doğru yola çıkış yolunu bana göster. Allah’ım! Beni korumana ve komşuluğuna al. Senin komşuluğun azizdir ve övgün yücedir. Senden başka ilâh yoktur. Sen selâmsın ve selâm Sendendir. Ey Zu’l-Celâli ve’l-İkrâm! Hesaba kattığım ve hesaba katmadığım her yönden beni rızıklandırmanı istiyorum. Boynumu ateşten azat etmeni istiyorum. Senin yurdun olan selâm yurdunda beni iskân etmeni istiyorum. Allah'ım! Acil olan ve daha sonra olan, bildiğim ve bilmediğim bütün hayrı Senden istiyorum. Acil olan ve daha sonra olan bütün kötülüklerden Sana sığınırım. İstediğim ve istemediğim bütün hayrı Senden istiyorum. Sakındığım ve sakınmadığım bütün şerden Sana sığınırım. Hesaba kattığım ve hesaba katmadığım her taraftan beni rızıklandırmanı istiyorum. (Allah'ım!) Kendine isim olarak verdiğin veya kitaplarında indirdiğin veyahut yarattıklarından birine öğrettiğin veyahut da gayb ilminde kendine ayırdığın her isminle Senden, ümmi Peygamberin, kulun, elçin ve yarattıkların en hayırlısı olan Muhammed’e ve tertemiz, en hayırlı Âl’ine salât ve selâm etmeni istiyorum. (Allah'ım!) Kur’ân’ı gönlümün nûru kıl ve onunla işimi kolaylaştır, gönlümü genişlet, Kur’ân’ı kalbimin baharı ve hüznümün izâhı, üzüntümün ve kederimin gidericisi eyle! Allah'ım! Nûrunla beni hidâyete erdir. Kıyâmette önümde, arkamda, sağımda, solumda bir nûr kıl ki onunla selâm yurduna ilerleyeyim. Ey Zu’l-Celâli ve’l-İkrâm! Allah'ım! Nefsimde, ailemde, çocuklanmda ve malımda Senden afiyet istiyorum. Bu mağfiret ve afiyette beni giydirmeni istiyorum. Allah’ım! Senden dünya ve ahirette mağfiret ve afiyet istiyorum. Allah'ım! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm et. Önümden, arkamdan, sağımdan solumdan, üstümden, altımdan beni koru. Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât ve selâm eyle. Bana merhamet et. Borcumu öde. Günahımı bağışla. İhtiyaçlarımı karşıla. Şüphesiz Sen, her şeye kadirsin. Allah’ım! Sen, melik olduğun için ve dilediğin her iş olduğu için Senden istiyorum. Allah’ım! Gerçek bir iman, şüphe barındırmayan sâbit bir yakın, beraberinde kibir olmayan bir tevâzu, dünya ve âhirette Senin cömertliğinin şerefine kavuşturan bir rahmet istiyorum. Şüphesiz Sen, her şeye kadirsin. Allah’ın salâtı Muhammed’e ve tertemiz Âl’ine olsun. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Allah rızâsı için El-Fatiha! Hz. Ali'nin (RA) Her Ayın Yirmi Altıncı Gününde Yaptığı Duâ

Videoyu İzlemek İçin Görüntü Üzerine Tıklayınız