Adamın birisi bir gün ahıra girmiş ineği sağmaya başlamış tam kova dolmuşken inek bir ayağınla kovayı devirmiş adam ineğin o ayağını iple bir yere bağlayıp sağmaya devam etmiş inek bu kez diğer ayağınla kovayı devirmiş adam aldırış etmeden ineğin diğer ayağınıda bir yere bağlayıp sağmaya devam etmiş tam kova dolacakken inek bu sefer kuyruğunla kovayı devirmiş adam başka ip bulamayınca belindeki kemeri çıkartıp kuyruğunu tavana bağlarken tam o sırada pantolonu düşmüş altındaki tabure sallanmış düşmemek için ineğin arkasına abanmış tam o sıradada içeriye karısı girmiş ki vaziyet ortada adam bunu karısına nasıl açıklasın