Sayfa 1/3 123 SonSon
23 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )

 1. İndir #1
  Administrator garaveli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15-02-18
  Konum
  Almanya-Karlsruhe Türkiye-Antalya
  Mesajlar
  6.867
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  15.776
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  94.728
  Teşekkür
  5.570 Mesaj

  BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )
  Yarin gece istirak edecegimiz Berat kandilimizi simdiden kutlar hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim
  garaveli.de ailesi  Kod:
  1. Berat kelimesi “el-berae” kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak,kişinin bir yükümlülükten kurtulması demektir. Müslümanların bu gece Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yüklerinden kurtuluşa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denilmiştir. Bu gecenin dört adı vardır. “Mübarek Gece”, “Berae Gecesi”, “Sakk Gecesi” (Belge ve senet), ve “Rahmet Gecesi”.
  2. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi adet halini almıştır. (İslam Ansiklopedisi, 5.cilt 475)
  3. Kur’an-i Kerim’in Duhan suresinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
  4. “Ha Mim. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir…” (Duhan su. 1-3)
  5. Bu ayet-i kerimede geçen “mübarek bir gece” nin Kadir gecesi olduğunu söyleyen müfessirler çoğunlukta ise de ,Müfessir sahabilerden İkrime el-Berberi (ra) başta olmak üzere bir grup alimler de, bu gecenin Berat gecesi olduğunu söylemişlerdir.(Taberi .xxv.108-109). Bir başka görüş ise, bütün hikmetli işlerin ayırımının yapılmasına Berat Gecesinde başlanmakta ve bu işlemin Kadir gecesinde sona ereceğidir.
  6. İbni Abbas (ra) dan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir: Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. Rızıkla alakalı defterler Mikail (as) a verilir. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail (as) a verilir, Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil (as) a verilir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defterlerde de Azrail (as) a teslim edilir. Fahrettin Razi’ nın açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. (Hülasetü’l-Beyan. 13.5251)
  7. Berat Gecesi, Kur’an-ı Kerimin tamamı Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise peygamberimize ilk kez parça parça indirilmeğe başlanmıştır. Buna da tenzil denir. (Bak. Elmalılı, V,4293-4295)
  8. Berat gecesinin bir çok özelliği vardır:
  9. 1) Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.
  10. 2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.
  11. 3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah’ın rahmetinin coştuğu gecedir.
  12. 4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.
  13. 5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın on üçüncü günü, üçte biri Şaban'ın on dördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban'ın on beşinci günü, yani bu gece verilmiştir.
  14. 6) Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesi de Berat gecesinde gerçekleştiği bir kısım alimler tarafından kabul edilmektedir.
  15. Berat Gecesinin fazileti ile ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir:
  16. 1- Hz. Âişe (ra) den ,Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu gece ile ilgili şöyle buyurmuştur:
  17. “Cebrail as bana gelip şöyle dedi:"Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gece cehennemden Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den azat eder. Ancak bu gecede Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " Beyhaki,et-Tergîb ve't-Terhib, II 471, V.162 ). (Tirmizi, Savm,39; İbn Mace. İkame,191).
  18. 2- Yine Hz. Aişe (ra) validemiz anlatıyor:
  19. “Resulüllah (sav) geceleyin kalkıp namaza durdu. Secdeyi o kadar çok uzattı ki, ruhunu teslim ettiğini zannettim. Onu böyle hareketsiz görünce kalkıp baş parmağını hareket ettirdim, hareket edince yerime geri döndüm ve secdesinde şöyle dua ettiğini işittim: "Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınır, senden yine sana sığınır (iltica ederim). Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin." .( Müslim.Salat. 2229). Başını secdeden kaldırıp namazdan ayrılınca:
  20. -Ey Aişe (Hümeyra) ! Resulullah (sav) in senin hakkını yerine getirmediğini mi zannettin? Buyurdu. Ben:
  21. -Hayır, vallahi Ya Resulellah ! Secdeyi uzatmandan dolayı ruhunun kabzedildiğini zannettim” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
  22. -Bu gece hangi gecedir biliyor musun?. Ben:
  23. -Allah ve Resulü daha iyi bilir” deyince, Peygamber (sav):
  24. -Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah (cc), Şaban’ ın on beşinci gecesinde kullarının haline muttali olur, bağışlanma dileyenleri bağışlar, yardım dileyenlere yardım eder, kin tutan kimseleri bu hallerinden vazgeçene kadar, mağfiretinden mahrum bırakır.” (Beyhaki, et-Tergîb ve't-Terhib, II,472.473)
  25. 3- Hz. Ali (ra) dan, Peygamber (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti.
  26. "Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca , o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Cenâb-ı Allah’ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder: “Bağışlanmak, af dileyen yok mu? onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? ona şifâ vereyim. Bir derde mübtela olan yok mu? Derdine deva vereyim”. Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder.” İbni Mace.İkame.191. et-Tergîb ve't-Terhib, II,473)
  27. 4- "Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)
  28. 5- “Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi” (İbn-i Asâkir; Muhtar’ul- Ehadis. H.568)
  29. 6- Zeyd oğlu Üsame (ra) dan: “ Ya Resulellah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum” dediğimde şöyle buyurdular:
  30. “-Bu ay, Recep ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, Alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu nedenle ben de amelimin oruçlu iken Allah’a yükseltilmesini istiyorum”.( Nesai.Savm.70. et-Tergîb ve't-Terhib, II, 467)
  31. Berat Gecesi Duası :
  32. “Allah’ım ! şayet ismimi saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan, oradan sil Ya Rabbi ! Çünkü Sen buyuruyorsun ki¸ “Dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O’nun katındadır” (Ra’d su. Ayet 39)
  33. Kaynakların belirttiğine göre Berat Gecesine ait özel bir namaz yoktur. İmam-i Gazzali, bu gece her rek’atında Fatiha’dan sonra on ihlas okunmak suretiyle kılınacak yüz rek’at veya Fatiha’dan sonra yüz ihlas okunan on rek’at namaz kılmanın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmişse de (İhya, 1.203), Zeynuddin el- Iraki ve Nevevi gibi alimler bunun aslının olmadığını ve bid’at olduğunu kaydetmişlerdir. (El-Mecmu’,1V.56)
  34. lll.yüzyılda yaşayan Fakihi, Mekke’de Berat Gecesinin kutlanması ile ilgili bilgi vermektedir. Mekke halkı Mescid-i Haram’da namaz kılmak, Kabe’yi tavaf etmek ve Kur’an okumak suretiyle Berat Gecesini ihya ederlerdi. (Ahbaru Mekke,lll.84) Fakihi den üç asır sonra Mekke’yi ziyaret eden İbn Cübeyr de benzer bilgiler vermektedir. (er.Rihle.119-120). Berat Gecesinde halka tatlı dağıtma geleneğini ilk başlatan kişi ise Selçuklu Veziri Fahrülmülk olduğunu İbn Kesir eserinde belirtmektedir. (İbn Kesir.Xll.7)
  35. Berat Gecesinin fazileti ve ihyası ile ilgili müstakil risaleler yazılmıştır.
  36. Not:alinti 2. 10 kişi bu mesaj için garaveli üyemize teşekkür etmiş


 3. İndir #2
  Kıdemli Üye Mustafa200222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25-02-18
  Mesajlar
  159
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  487
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  194
  Teşekkür
  105 Mesaj

  Cevap: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )

  Cümle islam aleminin Berat kandili mübarek olsun inşallah 4. 6 kişi bu mesaj için Mustafa200222 üyemize teşekkür etmiş


 5. İndir #3
  Administrator ALSANCAK-35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16-02-18
  Mesajlar
  25.462
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  8.200
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  69.844
  Teşekkür
  17.393 Mesaj

  Cevap: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )

  Berat Gecesinin tüm islam alemine baris,kardeslik getirmesini ve hayirlara vesile olmasini dileriz. 6. 6 kişi bu mesaj için ALSANCAK-35 üyemize teşekkür etmiş


 7. İndir #4
  Banned teko67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  20-02-18
  Konum
  Zonguldak Ereğli - Samsun Atakum
  Mesajlar
  8.589
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  7.740
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  66.247
  Teşekkür
  8.275 Mesaj

  Cevap: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )
 8. 6 kişi bu mesaj için teko67 üyemize teşekkür etmiş


 9. İndir #5
  Acemi Üye sonic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18-02-18
  Mesajlar
  44
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  1.798
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  38
  Teşekkür
  22 Mesaj

  Cevap: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )

  Kandiliniz mubarek olsun 10. 5 kişi bu mesaj için sonic üyemize teşekkür etmiş


 11. İndir #6
  Kıdemli Üye traunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02-03-18
  Mesajlar
  240
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  1.686
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  555
  Teşekkür
  207 Mesaj

  Cevap: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )

  tum islam aleminin BERAT KANDILI mubarek olsun insanlara baris ve huzur getirmesini dilerim 12. 4 kişi bu mesaj için traunlu üyemize teşekkür etmiş


 13. İndir #7
  Acemi Üye kadam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10-04-18
  Mesajlar
  45
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  1.980
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  98
  Teşekkür
  35 Mesaj

  Cevap: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )

  cumleten hayirli kandiller dilerim saygilar 14. 5 kişi bu mesaj için kadam üyemize teşekkür etmiş


 15. İndir #8
  Acemi Üye cafi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07-03-18
  Mesajlar
  69
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  401
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  406
  Teşekkür
  68 Mesaj

  berat kandili

  forum dostlarım berat kandilinizi kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim 16. 3 kişi bu mesaj için cafi üyemize teşekkür etmiş


 17. İndir #9
  Super Moderator tr-22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  19-02-18
  Mesajlar
  15.098
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  5.082
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  302.702
  Teşekkür
  10.492 Mesaj

  Cevap: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )

  Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbim iz’e. Hayırlı kandiller.


  Konu tr-22 tarafından (30.04.18 Saat 11:55 ) değiştirilmiştir.

 18. 4 kişi bu mesaj için tr-22 üyemize teşekkür etmiş


 19. İndir #10
  VİP 32can32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16-02-18
  Mesajlar
  23
  Teşekkürler Verilen Teşekkürler 
  307
  Teşekkürler Alınan Teşekkürler 
  57
  Teşekkür
  10 Mesaj

  Cevap: BERAT KANDİLİ 2018 ( 30 Nisan Pazartesi )

  Berat kandiliniz mübarek olsun 20. 4 kişi bu mesaj için 32can32 üyemize teşekkür etmiş


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. berat kandili
  By cafi in forum Muhabbet Sohbet Köşesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.04.18, 11:51
 2. 13 Nisan Cuma 2018 Miraç Kandili
  By tr-22 in forum Neşe ile Dert
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.04.18, 09:03
 3. 13 Nisan Cuma 2018 Miraç Kandili
  By garaveli in forum Muhabbet Sohbet Köşesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.04.18, 23:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •