YAĞMUR DUASI
Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin! Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz!
Topraklarımızı rahmetine gark eyle.
Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle.
Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini.
Ya Rabbi! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun.
Ya Rabbi! Bizi lütfunla rızıklandır! Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısın
Ya Rabbi! Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle! Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle! Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle
Ya Rabbi! Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle
Ya Rabbi! Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır
Ya Rabbi! Her türlü âfetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru Ya Rabbi!
Allah’ım! Bize yağmur ver. Allah’ım! Bize yağmur ver. Allah’ım! Bize yağmur ver.
Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver
Ya Rabbi! Bizleri ümidini kesenlerden eyleme Ya Rabbi!
Ya Rabbelâlemin! İkram eden Sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok, ama pîri fâniler; beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgeme Allah’ım.
Ya İlahi! Bağışlayan Sensin. Bizler günahkâr kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz.
Ya Rabbi! Sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini vaad ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz, niyazda bulunuyoruz; Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vaadinden dönmezsin. Dualarımızı kabul eyle.
Ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! Devletimizi ve millletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Allah’ım!
El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Allah’ım!
Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah’ım! İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah’ım!
İlahi Ya Rabbi! Ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle, Şâfî ismi celilinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Ya Rabbi!
Âmîn. Âmîn. Âmîn. Velhamdulillahi Rabbil âlemin.